Taliančina pre najmenších

Naše kurzy taliančiny pre deti sú jedinečné. Nepracujeme zo žiadnymi zázračnými metódami, ale učíme deti v taliančine rozmýšľať, tvoriť a hrať sa. Jazyky hrou pre deti od 7 rokov

Deti

15,- €30 minút
  • Hodina môže mať 30/45/60/90/minút
  • Lekcie už od 7 rokov
  • Denne od 7:00 do 19:00
  • Učebné materiály v cene
  • Intenzita a obsah podľa veku
  • Formou hier a zábavy
Dobrá znalosť talianskeho jazyka otvorí vášmu dieťaťu veľa možností, uľahčí mu nielen štúdium na škole, ale pomôže mu získať kvalitné vzdelanie a tým aj lepšie zamestnanie v budúcnosti a uplatnenia sa doma aj v zahraničí.

Prečo naše jazykové kurzy:

– Naše lekcie pre deti sú prispôsobené ich jedinečnému spôsobu učenia sa
– vedú ich skúsení lektori, ktorí v deťoch dokážu prebudiť nadšenie pre cudzí jazyk.
– na kurzoch sa zameriavame na vzájomnú interakciu, hru a prirodzenú komunikáciu v modernom prostredí našej jazykovej školy.
– vytvárame prirodzené bilingválne prostredie

Zabezpečte vášmu dieťaťu lepšiu budúcnosť už dnes!